Produse

 

NOU!!!

Discounturi Solar Screen Romania.

Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale MARIBON TRANS 1996 SRL,(denumita în continuare”MARIBON”), cu sediul Al. Tandarei Nr.9, Bucuresti, în conformitate cu dispozițiile de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal indicate în Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Atât la momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în timpul prelucrării în sine, MARIBON pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

MARIBON ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1. DESCRIERE

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modalitatea în care vom colecta și procesa datele cu caracter personal ale clienților, ale partenerilor de afaceri, potențialilor clienți, potențialilor angajați, potențialilor colaboratori și se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru, www.folii.com, precum și tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul e-mailului sau prin orice altă cale de comunicare prin intermediul căreia se vor procesa aceste date.
De asemenea, putem colecta informații cu privire la preferințele dumneavoastră prin utilizarea site-ului sus-menționat, atunci când solicitați informații de la noi sau ne angajăm serviciile ca rezultat al relației pe care o aveți cu noi.

2. PRINCIPII GDPR

Ori de câte ori vom prelucra date cu caracter personal vom ține cont de următoarele principii:

3. DREPTURI

MARIBON asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:

4. PRELUCRARE

4.1 SCOPURILE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI OBȚINUT

MARIBON va prelucra datele dvs. în mod legal, echitabil și transparent; scopurile în care urmează să folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact în vederea pregătirii si oferirii serviciilor pe care le solicitați de la noi.
Printre altele, datele dvs. vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dvs. din cadrul colaborării sau potențialei colaborări cu MARIBON. În acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la bază interesul legitim în vederea oferirii serviciilor noastre în funcție de aria de practică sau relația contractuală.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către MARIBON, de obicei de dvs., în vederea îndeplinirii scopurilor sus-menționate.
MARIBON vă solicită furnizarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal, exclusiv în scopurile sus- menționate, în vederea desfășurării activității noastre curente și în vederea prestării serviciilor noastre.

4.2 DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă datele dvs. personale nu vor fi dezvăluite unor terțe părți.

4.3 DURATA STOCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale vor fi vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora.

5. DIVERSE

Această politică de confidențialitate este în vigoare la data de 10 mai 2018.
Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. În ziua în care va fi efectuată actualizarea, pe site-ul folii.com va apărea o fereastră de pop-up care va conține link-ul ce va trimite către modificările politicii de prelucrare a datelor MARIBON.
De asemenea, vă informăm ca aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritate Națională de Supraveghere a Protecției Datelor din România, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă legile aplicabile.